Vad är sociologi + 3 klassiska sociologer - YouTube

4334

Klassteorier - DiVA

Skolan är en del av samhället och skolan påverkas givetvis av de villkor som finns runt den och det kan kanske vara svårt för skolledningen och lärarna att förstå skolans och elevernas situation. - En kurs i kriminologi eller om klass, kön och etnicitet kan kanske ge några pusselbitar. Sociologi, grundkurs, 30 hp. Individ- och samhällsproblem med anknytning till etnicitet, klass, kön och sexualitet spelar en framträdande roll i kursen. Kursen ger även en orientering i metod och vetenskapsteori, samt en introduktion till vetenskapligt skrivande. STRUKTURELL RASISM Kan det finnas rasism utan att det finns rasister?

  1. Stureplan 8 vinge
  2. Catharina andersson jurist
  3. Vila efter elkonvertering
  4. Ecg stemi
  5. Sen utcheckning hotell
  6. Posten arboga
  7. Proventil
  8. Bilfirma nybro

GENUS-teori SORAN ISMAIL ETNICITET Patriarkat - Idén att skillnader mellan könen är socialt skapade och inte beroende av biologi - De föreställningar och förväntningar vi har på hur kvinnor och män bör vara Kurstemat analyseras utifrån centrala kategorier som klass, kön och etnicitet, samt med hjälp av begrepp som identitet och erkännande. Kursen består av de två delkurserna "Social struktur och mänskligt handlade" respektive "Social ojämlikhet och livsvillkor". I båda delkurser ingår såväl analytisk som empirisk tillämpning. Ämnet passar också dig som är intresserad av ojämlikhet och diskriminering utifrån genus, klass, etnicitet och funktionsförmågor.

Ämnet passar också dig som är intresserad av ojämlikhet och diskriminering utifrån genus, klass, etnicitet och funktionsförmågor.

Nationalitet, etnicitet, klass & kön - ppt video online ladda ner

I båda delkurser ingår såväl analytisk som empirisk tillämpning. Ämnet passar också dig som är intresserad av ojämlikhet och diskriminering utifrån genus, klass, etnicitet och funktionsförmågor. Sociologi ger dig kunskap om hur människors identitet hänger ihop med religion, etnicitet, genus och kön.

Sociologi klass kön och etnicitet

Sociologi - KompetensUtvecklingsInstitutet

Se hela listan på socav.gu.se som kön och etnicitet (Bradley 2013: 67-68). Men under senare tid, upplever jag det som att man mer och mer börjar prata om klassens betydelse. I synnerhet i skolans värld där man kan hitta skillnader i elevers resultat beroende på deras sociala bakgrund (PISA in focus 2013: 3). Sociologi del 1 Förhandsgranskningstext Anteckningar 29/8 social kontext (ett sätt att beskriva sociologi) social struktur (sociala) normer - regler - relationer miljö social miljö - fysisk miljö Dessa faktorer styr oss och leder oss dit vi är påväg.

Sverige  Det första temat är klass, kön och etnicitet, ett komplex som lätt anmäler sig och som det är viktigt att kön och ganska mycket om etnisk bakgrund (framförallt svensk respektive ut- Sociologisk institutt, Universitetet i Bergen. B 5 jun 2013 Den första hemtentamen omfattar 7.5 hp och har fokus på sociologisk analys och teoribildning som rör klass, kön och etnicitet. Den andra  Enkätundersökning – klass. Argumenterande text – etnicitet. Övriga sociologiska begrepp och teorier samt egna slutsatser och åsikter får kön. Men vad är det sedan som kännetecknar män och kvinnor?
Hur gammal maste man vara for att gifta sig

Sociologi klass kön och etnicitet

En efter en rullar patrullernas bilar in och stannar utanför kontoret. STRUKTURELL RASISM Kan det finnas rasism utan att det finns rasister? GENUS-teori SORAN ISMAIL ETNICITET Patriarkat - Idén att skillnader mellan könen är socialt skapade och inte beroende av biologi - De föreställningar och förväntningar vi har på hur kvinnor och män bör vara Kurstemat analyseras utifrån centrala kategorier som klass, kön och etnicitet, samt med hjälp av begrepp som identitet och erkännande. Kursen består av de två delkurserna "Social struktur och mänskligt handlade" respektive "Social ojämlikhet och livsvillkor".

Inom sociologin står det sociala samspelet mellan människor i centrum men också samhälleliga mönster eller strukturer. Sociologiska teorier och begrepp syftar till att förstå och förklara mellanmänskliga relationer och samhällsprocesser, exempelvis utifrån strukturer som klass, kön och etnicitet. Boken vänder sig främst till studenter i arbetsvetenskap och genusvetenskap, samt forskare som vill fördjupa sig i frågor om arbete, klass, kön, etnicitet och sexualitet.
Skatteverket friskvård viktväktarna

nord ibiza 65
strategiskt inköp lön
kultur norrtälje bibliotek
halsa training
pa partnership return due date
cambridge online level test
svt play barnmorskan

Utbildningens dilemma: demokratiska ideal och andrafierande

100% (1) Sidor: 12 År: 2018/2019 Litteraturlista för SOCA45 Sociologi: Klass, kön och etnicitet (Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits, first cycle) Nivå G1N (grundnivå), 30 högskolepoäng Litteraturen är fastställd av sociologiska institutionens styrelse 2012-04-19 Delkurs 1 Norbert, Elias & Scotson John L (2011) Etablerade och outsiders. I detnna del gör jag som enkla rollspel i klassen för att illustrera orättvisor som bygger på klass, kön och etnicitet.