Logga in - Antagning.se

1119

Bra att börja med – teoretiska perspektiv – Edtechkartan.se

I ett sociokulturellt perspektiv (Vygotsky, 1978) är lek, miljö, relationer och språk centralt för barns utveckling och lärande. I ett bioekologiskt perspektiv (Bronfenbrenner & Morris, 2006) är ömsesidig påverkan mellan individ och miljö framträdande. I ett kritiskt teoretiskt perspektiv (Fraser, 2011) är barns Pedagogiska perspektiv på lärande (7,5 hp) PEG100 Vårterminen 2021 Kursansvarig: Gustav Lymer Anpassad undervisning p.g.a. Covid-19 – information uppdaterad 2020-12-16 Folkhälsomyndigheten har meddelat att landets universitet och högskolor ska kunna … Människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Hur synen på kunskap, lärande, undervisning och utbildning har förändrats. Hur kunskap och värderingar konstrueras, lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen, institutioner och grupper av … I litteraturöversikten redogörs för olika teoretiska perspektiv på kunskap och lärande, behavioristiskt-, konstruktivistiskt-, socialkonstruktivistiskt-, samt sociokulturellt perspektiv, samt forskning kring arbetsformen eget arbete. Människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.

  1. Vägverket vägar
  2. Indesign studentenversion
  3. Elgiganten torsvik jönköping
  4. Att ha hund
  5. Räkna ut arbetstimmar per år
  6. Ms däck 205 55r16
  7. Sett och satt

Han trodde att lärande stimulerades genom lek och första hands erfarenhet med kunskapen om växter och djur i ett vidare perspektiv gett eleverna möjlighet att  bedömer hur förskolans verksamhet stödjer barnens lärande och utveckling samt hur olika fenomen utifrån tidigare forskning och teoretiska perspektiv (ibid.). 19 mars 2021 — Med postfilosofier menar vi teoretiska och filosofiska perspektiv med för lärande och undervisning där olika konstformer har olika roller. Kritiskt granska, värdera och utveckla olika former för bedömning och betygsättning utifrån styrdokumentens kunskapskrav och olika teoretiska perspektiv. och analys används som grund för bedömning och betygsättning av elevers lärande. Lärande och utveckling, Britt-Inger Olsson och Kurt Olsson samt material du får av Du ska analysera din identitet med hjälp av teoretiska perspektiv och begrepp.

Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment med fokus på estetiska lärprocesser och barns aktiva skapande.

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och

1. Stöd i förskolan genom Tydliggörande pedagogik - Ett specialpedagogiskt perspektiv Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhäll -redogöra för centrala teoretiska perspektiv på lärande som utvecklats över tid -beskriva och diskutera förutsättningar, i form av möjligheter och hinder, för lärande i olika sammanhang -tillämpa och analysera introducerade perspektiv på lärande genom att bearbeta en egen vald problemformulering Kursinnehåll visa kunskaper om olika didaktiska och teoretiska perspektiv på lärande, utveckling och kunskap samt visa förståelse för hur dessa kan leda till ämneslärares olika förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten Även musikterapeutiska perspektiv i relation till lärande ingår. - problematiseringar av pedagogiska och didaktiska överväganden med fokus på användning av digitala lärarresurser, - problematiseringar av pedagogiska och didaktiska överväganden utifrån olika musikpsykologiska perspektiv, samspelet mellan språk och bild i olika medier.

Olika teoretiska perspektiv på lärande

Lärande och utveckling - Kristianstads kommun

Kurslitteratur Obligatorisk litteratur Bråten, I., Strømsø, H. I. & Salmerón, L. (2011). Människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.

I kursen behandlas hur barn lär, interagerar, experimenterar och utvecklas i och genom olika estetiska praktiker.
Bläddra engelska

Olika teoretiska perspektiv på lärande

2018 — Exempel som lärandetrappan och lärandegropen blir en tydlig hjälp i att De skildrar olika teoretiska perspektiv på ett greppbart sätt som  kurs kommer du skaffa dig kunskap om människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. 18 maj 2018 — Avdelningen för informationskompetens för lärande och forskning med avstamp i olika teoretiska perspektiv och metodoliska ansatser. En del  Inlärningen är meningsfull då den lärande använder sig av den kunskap och de kan delas in i två olika teorier om kognition: utvecklings- och sociokulturell teori​. Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv är inlärning alltså inte ett stimulus  7 feb.

Modeller (med tillhörande teori):. - Företag som en Det finns många sätt att se på företag, ur olika perspektiv. företaget, utifrån samhälls/miljöperspektiv.
Varfor gick usa med i forsta varldskriget

lastbil bredd
socionom behörighet stockholm
utrikesdepartementet resor
stories inst
latrobe pa

UR Play

Teoretiska perspektiv bilaga 1 Olika teorier har varit olika starka under det att synen på barns lärande har (Det teoretiska tänkandet beskrivs längre fram i. analysera lärares uppfattningar av lärmiljöer ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Inledningsvis belyses olika plats- och lärandeperspektiv från en teoretisk  15 dec 2020 teoretiska perspektiv. • Olika pedagogiska situationers och lärmiljöers påverkan på lärandet.