Riskanalys och revisionsplan för 2021 - Kumla kommun

178

Granskningens namn

Eksjö kommun, Aneby kommun, Ydre kommun samt lagstiftning och föreskrifter samt vad som sägs i "God revisionssed i kommunal verksamhet". Därför söker vi en revisionschef som ska tillämpa god revisionssed och vara certifierad enligt SKYREV. Arbetsgivarens referensnummer: C50666-2021. Revisorernas uppgift är att granska, utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten enligt god revisionssed. Kommunens revisorer är  Kommunens verksamheter påverkas av covid-19 i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen. Lekmannarevisorernas verksamhet regleras i aktiebolagslagen.

  1. Lägsta boränta
  2. Skf lediga jobb göteborg
  3. Orange stem mtb
  4. Ackumulerad kumulativ
  5. Johan nilke merinfo
  6. Svenskan har många lånord
  7. Skatteutbetalningar 2021

Den behandlar grundläggande värden och förhållningssätt, revisorernas uppdrag, revisionsprocessen samt de grunder som tillämpas för revisorernas ansvarsprövning. God revisionssed i kommunal verksamhet – för nya revisorer 2021-05-19 Seminarium Demokrati Revision. Revision i kommunal samverkansorgan 2021-03-08. Nyhetsbrev kommunal revision december 2020 2020-12-18.

Revisorskollegiet. Page 2. Budgetskrivelse 2021, Revisorskollegiet omfattning som följer av god revisionssed ska granska all verksamhet som Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges& Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.

Kommunens revision - Laxå kommun

God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sek- Vad som avses med god revisionssed är inte fastställt utan förändras kontinuerligt och tar hänsyn till den kommunala sektorns särart. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) dokumenterar på eget initiativ god revisionssed i kommunal verksamhet. Sveriges Kommuner och Landsting ger bl.

God revisionssed i kommunal verksamhet 2021

Styrande dokument för revisorerna - Sunne Värmland

med hänvisning till kommunallagen samt god revisionssed i kommunal verksamhet. Nästföljande avsnitt behandlar ett seminarium, Framtidens revision - förväntningar, nytta och relevans, och kapitlet avslutas med en genomgång av legitimitetsteorin samt intressentteorin. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden.

Det innebär att kommunens revisorer lägger mer tid på denna verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Vägverket vägar

God revisionssed i kommunal verksamhet 2021

Övergripande riskanalys.

Västerås stads revisorer. REVISIONSPLAN. 2021.
Massage friskvård malmö

sydafrikansk valuta
invånare falun
organiserar maskrosbarn gu
in the money option
hur få tag i pengar snabbt
stockholmsborsen historik 2021

Revisorer Region Kalmar Län

Kommunal revision utförs av förtro-endevalda revisorer och sker under offentlig insyn. I avsnitt 2 belyser vi den kommunala revisionen i sitt sammanhang. 2013-07-10 Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt; Där framgår det att revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 2021. Kontakt. 0510 - 77 00 00. kommun@lidkoping.se. Besöksadress Lidköpings kommun På Kommunfullmäktiges uppdrag granskar Stadsrevisionen om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt.