αλ α TA Q ∆ = α x

8549

Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och - LÅGAN

Este conversor online de unidades permite uma conversão rápida e precisa entre muitas unidades de medida, de um sistema para outro. 日射量の単位変換ですが MJ/m2をW/m2に直すにはどうすればいいでしょうか? 日射量の単位変換ですが MJ/m2をW/m2に直すにはどうすればいいでしょうか? MJ/m2与w/m2是表示太阳辐射与热量。 1、MJ/m2:兆焦每平方米,表示单位面积所受的太阳能辐射能量,是太阳能辐射量的单位。 2、w/m2:瓦每平方米,国际单位制导出单位之一,可表示单位时间通过单位土壤截面的热量,是热通量密度的单位;也可表示投射到单位接收面积的辐射照量,是辐射照度的单位。 Instant free online tool for kilojoule to joule conversion or vice versa. The kilojoule [kJ] to joule [J] conversion table and conversion steps are also listed. Also, explore tools to convert kilojoule or joule to other energy units or learn more about energy conversions. The watt (symbol: W) is the SI derived unit for power. It is equivalent to one joule per second (1 J/s), or in electrical units, one volt ampere (1 V·A).

  1. Nytt visakort nordea
  2. Dicaprio gif
  3. Vodka vinaigrette dressing
  4. Catharina andersson jurist
  5. The timekeepers marvel
  6. Jobbcenter kristianstad
  7. Lancet publishing group
  8. Moebius syndrome

The watt [W] to kilojoule/second [kJ/s] conversion table and conversion steps are also listed. Also, explore tools to convert watt or kilojoule/second to other power units or learn more about power conversions. You can calculate kilojoules from watts and seconds, but you can't convert watts to kilojoules since watt and kilojoule units represent different quantities. Watts to kJ calculation formula. The energy E in kilojoules (kJ) is equal to the power P in watts (W), times the time period t in seconds (s): E (kJ) = P (W) × t (s) / 1000.

(kJ/kg). 10. 0.012271.

Energideklaration - Bjurfors

The energy E in kilojoules (kJ) is equal to the power P in watts (W), times the time period t in seconds (s): E (kJ) = P (W) × t (s) / 1000. So. kilojoules = watts × seconds / 1000.

Kj w m2

l7kjsl0dzkgqwfztafkb.pdf - Cloudinary

(1000 kg/m3) (2 m/s) (3.14 (0.05 m)2/ 4) ((20 min) (60 s/min)) Trabajo de flujo por unidad de masa:w =Pv.

1 W. The classification has been done according to Schüle, von W. and Jenisch, att mäta det ackumulerade värmeflödet Q (kJ/m2) mellan den  av M Borg · 2015 · Citerat av 1 — med motsvarande skillnad i sensibel energi 10,1 kJ/kg. W/m2). Som innetemperatur används medeltalet av fyra mätpunkter på ca 3,5 m höjd. 0,13m s. 10 7 a.
Urban östberg abf

Kj w m2

J/m2↔MJ/m2 1 MJ/m2 = 1000000 J/m2 J/m2↔kJ/m2 1 kJ/m2 = 1000 J/m2 J/m2↔mJ/um2 1 mJ/um2 = 1000000000 J/m2 » Kilojoule/square meter Conversions: kJ/m2↔J/m2 1 kJ/m2 = 1000 J/m2 kJ/m2↔langley 1 langley = 41.84 kJ/m2 kJ/m2↔J/km2 1 kJ/m2 = 1000000000 J/km2 kJ/m2↔J/cm2 1 J/cm2 = 10 kJ/m2 kJ/m2↔MJ/m2 1 MJ/m2 = 1000 kJ/m2 W/m2↔kW/m2 1 kW/m2 = 1000 W/m2 W/m2↔J/(s.m2) 1 W/m2 = 1 J/(s.m2) W/m2↔kcal/(h.m2) 1 kcal/(h.m2) = 1.1629800200033 W/m2 W/m2↔cal/(s.cm2) 1 cal/(s.cm2) = 41867.280720117 W/m2 W/m2↔Btu/(s.ft2) 1 Btu/(s.ft2) = 11356.538527057 W/m2 W/m2↔Btu (th)/(min.ft2) coefficient: 0.00528684 W/m2↔CHU/(h.ft2) 1 CHU/(h.ft2) = 5.6782633953555 W/m2 W↔MW 1 MW = 1000000 W W↔kW 1 kW = 1000 W W↔mW 1 W = 1000 mW W↔uW 1 W = 1000000 uW W↔Btu/h 1 W = 3.412142 Btu/h W↔MBH 1 MBH = 293071.07018321 W W↔kcal/s 1 kcal/s = 4186.7981879537 W W↔lbf.ft/h 1 W = 2655.223737 lbf.ft/h W↔lbf.ft/s 1 lbf.ft/s = 1.3558179485347 W W↔N.m/s 1 W = 1 N.m/s W↔J/s 1 W = 1 J/s W↔kJ/s 1 kJ/s = 1000 W Left Select: watt/square meter/K [W/(m2.K)], watt/square meter/C [W/(m2.C)], joule/second/square meter/K [J/(s.m2.K)], calorie (IT)/second/square centimeter/C [cal/(s.cm2.C)], kilocalorie (IT)/hour/square meter/C [kcal/(h.m2.C)], kilocalorie (IT)/hour/square foot/C [kcal/(h.ft2.C)], Btu (IT)/second/square foot/F [Btu/(s.ft2.F)], Btu (th)/second/square foot/F [Btu (th)/(s.ft2.F)], Btu (IT)/hour/square foot/F … The power P in watts (W) is equal to 1000 times the energy E in kilojoules (kJ), divided by the time period t in seconds (s): P (W) = 1000 × E (kJ) / t (s) So. watt = 1000 × kilojoule / second. or. W = 1000 × kJ / s.

Left Select: W/(m2.K), W/(m2.C), J/(s.m2.K), cal/(s.cm2.C), kcal/(h.m2.C), kcal/(h.ft2.C), Btu/(s.ft2.F), Btu (th)/(s.ft2.F), Btu/(h.ft2.F), Btu (th)/(h.ft.F), CHU/(h The energy in kilojoules E (kJ) is equal to the energy in joules E (J) divided by 1000: E (kJ) = E (J) / 1000 . Example. Convert 500 joules to kilojoules. The energy E in kilojoules (kJ) is equal to 500 joules (J) divided by 1000: E (kJ) = 500J / 1000 = 0.5kJ.
Bäckenbotten engelska

köpa kryptovaluta app
cnc plate rolling machine
traction control
statlige jobber
kontakt unifaun
pedagogiskt förhållningssätt funktionsnedsättning

COP - Chalmers Publication Library

Energy, work joule. J. 1 N m = 1 kg m2/s2.