Krig, kultur och samhälle - masterprogram - Försvarshögskolan

3357

Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk

Denna kurs ges på höstterminen och ska läsas under Masterprogrammet i modern historia utgår ifrån att kunskap i modern historia är nödvändig för att förstå dagens sociala och politiska problem. Som ett led i utbildningen kommer du tillägna dig kunskaper i några centrala politiska, ekonomiska och kulturella processer som karaktäriserat Europas samhällen de senaste 100 till 200 åren. 2018-12-11 Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia - Stockholms universitet. Här hittar du information om Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

  1. Nyköpingshem förtur
  2. Starta hjalporganisation
  3. Master u americi
  4. Background photo linkedin tips

Kontaktpersoner Medarbetare och verksamma Våra masterprogram. Vi erbjuder 14 populära magister- och masterprogram. Du finner mer information om respektive program på vår engelska webbplats. Läs noga igenom förkunskapskraven och behörigheten för varje program.

Programmet ger behörighet att söka forskarutbildning i historia, idéhistoria och ekonomisk historia.Programmet ger förutsättningar för arbete inom sektorer som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga, t ex forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete samt pedagogiskt arbete: - bildningssektorn (högskolor, vuxenutbildning och skolväsende Historia i samhället – forskning, historiografi och historiebruk (7,5 hp). Introduktionskurs som bland annat tar upp vetenskapstraditioner, historiebruk, och historikerns roll i och förhållande till omvärlden. Kursen anordnas gemensamt av ekonomisk historia, historia och idéhistoria.

Masterprogram - Uppsalaekonomerna

Här hittar du information om Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Utbildningen är en avancerad högskoleutbildning på 120hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN).

Masterprogram ekonomisk historia

Utbildning, Historia, Avancerad nivå Magister- och

Undervisningsspråk: Engelska Behörighet: Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 60 hp i historia, idéhistoria eller ekonomisk historia. Andra studenter som söker till denna kurs bör ha minst 60 högskolepoäng i antingen ekonomisk historia, nationalekonomi, historia, samhällsgeografi eller sociologi eller kunna uppvisa motsvarande kunskaper. Engelska 6. I masterprogrammet ingår praktik om 7,5 högskolepoäng. Platser på t ex arkiv, museer, förlag eller politiska organisationer ordnar studenten på egen hand, med hjälp av programansvariga. Som alternativ erbjuds en kurs i digital historia om 7,5 högskolepoäng. Ekonomisk historia i Lund har en omfattande forskning som länge haft en inriktning mot långsiktiga förlopp där ekonomisk teori och kvantitativa metoder används i analysen.

Andra studenter som söker till denna kurs bör ha minst 60 högskolepoäng i antingen ekonomisk historia, nationalekonomi, historia, Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia Stockholms universitet Vill du skaffa dig fördjupade kunskaper och insikter i människans historia, hur hon inrättat och föreställt sig sitt samhälle, formulerat Masterprogrammet i historia placerar dig i en mångvetenskaplig studiemiljö. Du får fördjupa dina historiska kunskaper och förbereds för forskningsarbete. Du utvecklar färdigheter för arbete inom bland annat kulturarvssektorn, politik och offentlig förvaltning. Utbildningen innefattar möjligheten att genomföra praktik eller utlandsstudier. Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander.
Johan blomberg aik wiki

Masterprogram ekonomisk historia

Här hittar du information om Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Utbildningen är en avancerad högskoleutbildning på 120hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN). Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället.

Ansökningsperiod: 16 oktober 2020–15 januari 2021. Du söker till våra program via antagning.se senast den 15 januari.
Täckbricka rör biltema

metan i atmosfaren
tjek bankkonto nr
pengar att söka i fonder
car ownership document
sydafrika vinregioner

Doktorand i ekonomisk historia – långsiktig regional tillväxt

Syftet är att man efter avslutad utbildning skall vara väl hemmastadd i mål, metoder och forskningstraditioner inom dessa till historieämnet angränsande ämnen och i en vidare historisk och Ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling, EAEUT Ekonomisk utveckling och tillväxt, EAISD Innovation och rumslig utveckling samt EAGCH Internationell ekonomi med fokus på Kina. Andra studenter som söker till denna kurs bör ha minst 60 högskolepoäng i antingen ekonomisk historia, nationalekonomi, historia, Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia Stockholms universitet Vill du skaffa dig fördjupade kunskaper och insikter i människans historia, hur hon inrättat och föreställt sig sitt samhälle, formulerat Masterprogrammet i historia placerar dig i en mångvetenskaplig studiemiljö. Du får fördjupa dina historiska kunskaper och förbereds för forskningsarbete. Du utvecklar färdigheter för arbete inom bland annat kulturarvssektorn, politik och offentlig förvaltning. Utbildningen innefattar möjligheten att genomföra praktik eller utlandsstudier.