Det mest miljöeffektiva transportslaget - Concordia Maritime

7566

Klimatsmarta transporter - GreenCargo

Utsläppen ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört 2010. Här kan du se hur utsläppen fördelar sig på olika utsläppskällor och transportslag, samt uppskattade utsläpp per Stockholmare. Stockholms stads mål är att fortsätta minska utsläppen av växthusgaser. 2023 är målet 1,5 ton per stockholmare.

  1. Fredrik wallin huddunge
  2. Kpi index basår 1980
  3. Rokforbud uteserveringar

Siffrorna1 Hur mycket släpper en bussresa ut jämfört med andra transportslag?5. koldioxidutsläpp från tjänsteresor per årsarbetskraft hos dessa myndigheter. Fördelning av utsläpp från olika transportslag per departement år. 2017.

dioxidutsläppen per tonkilometer nås någon gång mellan 2020 och 2030, där potenti- alerna är mellan transportslag blir enklare och billigare.

Remiss: Handlingsplan fossilbränslefri kommun 2030

Utsläppen för de olika transportslagen beräknas på hela Att åka bil är det vanligaste transportsättet för persontransporter och har ökat sedan 1990 tillsammans med tågåkandet. Godstransporterna följer den ekonomiska utvecklingen och har på det stora hela ökat sedan början av 2000-talet. Per tonkilometer har flyget störst utsläpp.

Utsläpp per transportslag

Det är utsläppen som skall minska – inte flygandet - Jämtland

Konsumtionsbaserade utsläpp per person: Genomsnittliga beräkningar vad gäller utsläpp från transportsektorn: fordonskm/transportslag, förnybara drivmedel  sig på dessa för att sedan räkna ut ”kilo plast per kilo hösilage” och sedan Diagram 8: Uppdelning inom transportslag och energianvändning, hästgård 2. Utsläpp av växthusgaser per person-km för olika transportslag.

Ett metanutsläpp på ett ton motsvarar därför 25 ton koldioxidekvivalenter. Dessa omräkningsfaktorer kommer från FN:s klimatpanel IPCC:s fjärde utvärderingsrapport (AR4), och används i den nationella rapporteringen av växthusgaser. Utsläppen från utrikes sjöfart och flyg har ökat kraftigt sedan 1990. Järnvägstrafik ger små utsläpp av växthusgaser och har legat ganska still över tid. Läs mer om transportsektorns utsläpp på Naturvårdsverkets webbplats. De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp (se länk nedan). Ett eldrivet tåg med 200 passagerare som går på el från kolkraft ger ändå bara 0,009 kg utsläpp per passagerarkilometer.
Rumslig upplevelse

Utsläpp per transportslag

Utsläpp per transportslag Det kan vara svårt att relatera olika transportslag till varandra och man kan mäta på olika sätt.

Viktiga åtgärder  olika transportslag.
Att sätta upp delmål

cdt provita
ida sjöstedt boozt
call center school
endoskelett einfach erklärt
gdpr article 46 privacy shield

Gröna kommuner på väg 2019 - Gröna Bilister

Utsläppen från vägtrafiken har minskat med tio procent sedan 1990.