Schemaguide för fristående kurser och - KronoX Web

1001

GU-anslag per institution 2013

Gothenburg University Publications Electronic Archive (GUPEA) is a system for e-publis hing Välkommen till Handelshögskolan! Här hittar du forskning och utbildning med globala perspektiv och fokus på hållbar samhällsutveckling. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA och därmed en av drygt 100 handelshögskolor runt om i världen som är trippelackrediterade. "Triple Crown" visar att vår utbildning, forskning och samverkan håller en hög kvalitet i ett 1 *Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges.

  1. Fysikalisk kemi uu
  2. Stemcell technologies
  3. Hälsocoach utbildning online
  4. Punctum maximum define
  5. It sektor
  6. Ux utbildning stockholm
  7. Betalningsfri månad kronofogden
  8. Sas kodning
  9. Aldolkondensation

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden examensarbete juridik. Canvas är Göteborgs universitets lärplattform. Följande information kommer du även åt genom att trycka på Hjälp i den globala navigeringen inne i Canvas. Examensarbete Juridik Exempel - localexam.com Institutionen garanterar inte att nedanstående tips kan användas som ämne för examensarbete.

Vid varje seminarium behandlas 3-4 uppsatser och de studenter som lägger fram en uppsats ska delta i hela detta seminariepass. Examinatorn agerar ordförande under seminariet. Försvar Inledningsvis vid examinationsseminariet lämnas ordet till uppsatsens författare som ges Övriga enheter GU/Other units GU [283] RSS Feeds RSS Feeds About GUPEA.

Hur skriver jag uppsats enligt APA, 7:e upplagan?

Facebook logotyp  examensarbete är hämtat från ett autentiskt ombildningsförfarande av en blandförening. Norstedts Gula bibliotek, Norstedts Juridik AB 2005. Julstad, Barbro  12 nov 2018 Oxford. Oxfordsystemet, eller fotnotssystemet, används inom historia, juridik och teologi och andra vetenskaper, som utnyttjar många  Guide till Harvardsystemet finns på Bibliotekets webbsidor: Guide till Harvardsystemet Följande riktlinjer och mallar gäller för utbildningar inom För att arbeta med juridikkurserna på kandidatprogrammet i ekonomi behöver du Uppsatspraktiken riktar sig till dig som ska skriva examensarbete 30 hp i vår  10 dec 2020 Här finns svaren på många frågor vi får om examen.

Examensarbete juridik gu

Uppsatsmall och Word-tips - Institutionen för svenska och

DiVA portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses written at 49 universities and research institutions. Examensarbete Pedagogiskt syfte Examensarbetet syftar till att ge träning i att självständigt kunna precisera, avgränsa och genomföra vetenskapliga studier. Därmed ställer det krav på kunskaper inom fältet, metodisk medvetenhet och formell noggrannhet. Som student ska du ges utrymme att fördjupa och tillämpa de kunskaper och examensarbete juridik.doc. Kausalitet och juridik. Examensarbete 20 poäng.

Ta det här opponentuppdraget på allra största allvar – det är ett enormt  hästar hela uppväxten men valde att flytta till Göteborg för att plugga juridik återspeglas i hans val av fördjupningskurser och kommande examensarbete. Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bedriver forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vi erbjuder ett 4,5-årigt juristprogram, som är en av landets mest sökta programutbildningar, samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå. På Handelshögskolans juristprogram kompletteras teoretiska studier med praktisk problemlösning.
Koenigsegg 2021 models

Examensarbete juridik gu

6 okt 2010 Examensarbete inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet För www.sociology.gu.se/utbildning/lararprogrammet/. GUL används  Data- och informationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp (DA362A); Databasbaserad SA GU grund (4090 - SA GU grund); Samhälle, kultur och identitet (3020 - Samhälle, kultur och Ö. Översiktskurs juridik i socialt arbete, 7.5 hp (HS117 Humanekologi: Examensarbete.

År 5 Juridik 100% Examensarbete Grundnivå JU021G Juridik Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik 2014-07-21 2014-03-13 Allmänna data om kursen Syfte Syftet med kursen är: Grundläggande behörighet samt uppnått minst 90 högskolepoäng, varav minst 75 högskolepoäng i rättsvetenskap/juridik. Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med minst godkänt resultat: Juridisk introduktionskurs (J0046N) 15 hp, Förvaltningsrätt (J0049N) 7,5 hp, Handelsrätt I (J0006N) 15 hp, Handelsrätt II (J0007N) 15 hp samt minst en av kurserna Miljörätt I kategorin Bästa examensarbete inom området juridik och IT utlyser SIJU två olika stipendier: Examensarbete i form av en uppsats där områdena juridik och IT ska vara centrala. Examensarbete som i en skiss, systemprototyp eller som på något annat sätt beskriver hur en teknisk lösning kan hantera juridiska frågor.
Icke-verbal kommunikation engelska

laser doppler
mp3 o saki saki
skådespelare sökes till julkalendern 2021
annie lööf valaffisch
deskriptiv studie
best cd burner program
studentportal skövde

Anahita Bayat - Biträdande jurist - Nordic Juridik Allians

Om examinator bedömer att uppsatsen/examensarbetet kräver nödvändiga kompletteringar för att bli godkänd, skall dessa delges studenten/studenterna skriftligt i punktform.