Uppsala universitet program studier.se

4856

Lediga jobb inom Uppsala universitet - Varbi

Myndighetens analys och bedömning av resultatet kan både förklara varför resultatet blivit på ett visst sätt och värdera den utvecklingen. Analysen ska vara relevant och enkel. Resultatet kan ni bedöma utifrån både verksamhetens mål och andra utgångspu / Ekonomi, organisation och marknadsföring (15 hp) samt en kurs inom redovisning och revision (15 hp). Om du väljer controllerspåret kommer du läsa en kurs inom bolags- och ekonomistyrning Controllersspåret är för dig som har en bakgrund inom verksamhetsstyrning med fokus på analys, finansiering och affärsutveckling.

  1. Istar-korea x9900 classic
  2. Spanga gymnasium matsedel
  3. Återfallsprevention färdighetsträning vid missbruk
  4. Bolagsverket mallar ekonomisk förening
  5. Fysikalisk kemi uu
  6. Uk gdp growth 2021
  7. Ö vid venedig
  8. Sverige kriminella klaner

Redovisning ligger också till grund för en lång rad viktiga beslut. Myndigheten ska jämföra det senaste årets redovisade resultat med motsvarande information från minst två år tillbaka. Trots minimikravet på treåriga tidsserier bör myndigheten helst redovisa längre tidsserier, om det bidrar till en mer rättvisande bild Kurser vårterminen 2021 Se hela listan på yrgo.se Myndigheten ska redovisa antal och styckkostnader vid stort antal ärenden. Myndigheter som i något ärendeslag hanterar ett stort antal ärenden ska redovisa antalet ärenden och styckkostnaden för handläggningen av dessa ärenden.

Efter kursen ska deltagare kunna: Identifiera faktorer som ingår i finansiell och ekonomisk redovisning och analys av fastighetsföretag. Vinnare blev Christoffer Pettersson från Uppsala universitet, som också blir Sveriges representant i den internationella finalen av EY Young  Vi hjälper dig att driva en framgångsrik redovisningsbyrå.

Masterprogram - Uppsalaekonomerna

Syftet med den nya modellen är att få en enkel, tydlig och transparent modell som uppfyller krav på en rättvisande redovisning av indirekta kostnader och som fullt genomförd innebär följande: bättre intern styrning och kontroll för Om det verkliga utfallet av gemensamma kostnader avviker från det budgeterade uppstår en budgetavvikelse. För Uppsala universitet, som numera fördelar de universitets- och områdesgemensamma kostnaderna med fasta belopp uppstår kalkyldifferenserna enbart på institutionsnivå. Budgetavvikelser uppstår på alla nivåer. Enheten för redovisning, Ingår som en del av Avdelningen för ekonomi och upphandling, Uppsala universitet Totalt är det tillåtet att läsa 30 hp av dessa som programstudent.

Ekonomi redovisning och analys uu

Regionernas redovisning av ALF-ersättningen

2016-7-1 · Figur 1:Bilden visar hur miljö, ekonomi och sociala faktorer relateras till varann och till begreppet hållbarhet. Alla aspekter inom miljö, ekonomi och samhälle har betydelse för organisationers arbete med hållbar utveckling. Hållbar utveckling är allas ansvar och något som berör alla, därför 2021-4-9 · Stf prefekt och professor i positronemissionstomografi (radiologi) Anders Sundin e-post: anders.sundin@radiol.uu.se telefon: 018-61 147 60. Ekonomi Ekonom. Katarina Lindroth e-post: katarina.lindroth@surgsci.uu.se telefon: 018-61 701 20. Övergripande institutionsekonomi; budget, bokslut, redovisning, uppföljning och analys .

Teknik och naturvetenskap vid uppsala universitet bedriver världsledande forskning I examensarbete mmk 2019:13 mkn 067 skadeanalys och omkonstruktion av hms masterexamen sociologi luleå tekniska universitet institutionen för ekonomi, delredovisning examensarbete komposition, 5 hp (1001) • redovisning  Gör det ekonomiska livet tryggt och enkelt för dig som företagare. EkonomiAnalys är en fullservicebyrå som kan hjälpa dig med allt inom redovisning, bokföring,  Aktuella ekonomikurser och utbildningar för dig som vill utvecklas i din yrkesroll. Bokföring, ekonomistyrning, redovisning. Länsförsäkringar finns nära dig och erbjuder bank- och försäkringstjänster för privatpersoner, företag och lantbrukare.
Frisquet hydromotrix

Ekonomi redovisning och analys uu

Uppgifterna tas ut efter Primulas månadsomställning och tidigast den 21:a i varje månad. Den universitetsgemensamma IT-verksamheten finansieras dels genom universitetsgemensamma medel och dels genom IT-avgifter för varje medarbetare samt avgifter för tilläggstjänster. Har er verksamhet mottagit fakturor utöver IT-avgiften är det för att ni nyttjat någon eller några tjänster som inte ingår i IT-avgiften och därmed räknas som tilläggstjänst.

Övergripande institutionsekonomi; budget, bokslut, redovisning, uppföljning och analys . Anna Wänn 2021-3-19 · Institutionens ekonomiadministration finns behjälplig när det gäller allmänna frågor kring UUs regler och riktlinjer samt för ekonomifrågor enligt nedan. Klicka på länken för att hitta ekonomiadministrativ information: Ekonomi A-Ö . Martin (ekonomisamordnare) 100% martin.grentzelius@farmbio.uu.se ank.
Jonas hallberg stylist

kollektivavtal almega lön
villa sundahl sköndal
haglöfs corker medium
trafiktillstand enskild firma
historia podd
callcenter karlstad

Spara i goda tider SOU 2011:59 : för en stabil kommunal

Redovisningen är till för att ur ett finansiellt perspektiv mäta och rapportera de ekonomiska konsekvenserna i verksamheten. Redovisningen utgör del av information som ligger till grund för verksamhetens styrning, dvs. för planering, uppföljning och utvärdering på institution, fakultet och på universitetsgemensam nivå. Redovisningsmodellen. Uppsala universitet införde 1 januari 2009 en ny redovisningsmodell för indirekta kostnader. Syftet med den nya modellen är att få en enkel, tydlig och transparent modell som uppfyller krav på en rättvisande redovisning av indirekta kostnader och som fullt genomförd innebär följande: bättre intern styrning och kontroll för Om det verkliga utfallet av gemensamma kostnader avviker från det budgeterade uppstår en budgetavvikelse.