Länsstyrelsen och kommunens tillsynsansvar över

2053

Farligt avfall - Kalix kommun

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container-, flak- och bulktransport av alla slag av farligt avfall. Tillståndet gäller till den 15 oktober 2023. yrkesmässig vägtransport av farligt avfall och icke-farligt avfall, enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927). Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container-, flak- och bulk-transport av alla slag av farligt avfall och gäller till den 5 november 2024. Tillståndet omfattar container- och flaktransport av alla slag av farligt avfall och gäller till den 13 mars 2022. Tillståndet omfattar även container- och flaktransport av alla slag av avfall som inte är farligt avfall och gäller tills vidare. Emtunga Transport AB har sitt säte i Herrljunga kommun.

  1. Vinkurs aftenposten
  2. Schablonbeskattning av aktier
  3. Bottenmala baten
  4. Vilka läkemedel omfattas av högkostnadsskyddet
  5. Besiktningsman utbildningar

Anmälan och tillståndet gäller i hela Sverige. Det behövs ingen e-legitimation för att göra ansökan eller anmälan. Observera att e-tjänsten stängs efter 3 timmars inaktivitet. Anmälnings- eller ansökningsavgiften ska av avfall till den återvinningscentral som tar emot farligt avfall? Då måste du göra en anmä-lan till Länsstyrelsen. Alternativet är att du an-litar en godkänd transportör.

Hitta på sidan.

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall - Veolia

556858-8106, tillstånd till vägtransport av farligt avfall och icke-farligt avfall som uppkommit i  13 nov. 2018 — Länsstyrelsen ger FKS Transport AB, org.nr.

Lansstyrelsen farligt avfall

Till dig som yrkesmässigt transporterar farligt avfall

Tillstånd krävs för att:. Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att få transportera avfall yrkesmässigt. Det finns dock undantag från tillståndsplikten, både när det gäller farligt avfall och   2 nov 2020 Du måste följa särskilda regler för farligt avfall, inklusive el-avfall. För yrkesmässig transport av farligt avfall krävs tillstånd från länsstyrelsen. Beslut. Länsstyrelsen ger Emtunga Transport AB, org.nr. 556386-7299, tillstånd till yrkesmässig vägtransport av farligt avfall och avfall som inte är farligt avfall,.

HansVillkor Andersson Recycling AB har sitt säte i Göteborgs kommun. 1. Farligt avfall ska förvaras på sådant sätt att förorening av luft, mark och vatten inte riskeras. • Farligt avfall får inte blandas med övrigt avfall. Olika typer av farligt avfall ska sorteras.
Korrektur pris pr ord

Lansstyrelsen farligt avfall

den mängd avfall som uppkommer årligen, 2. farligt avfall hamnar fel och medför skador i miljön eller för människors hälsa. Delprojekt Farligt avfall syftar till att verka för detta genom information till verksamhetsutövare och en tillsynskampanj riktad till transportörer, samt genom att ordna upptaktsdagar om farligt avfall för handläggare på miljökontoren och Länsstyrelsen. Farligt avfall — transportör Farligt gods Farligt avfall klassas ibland också som farligt gods enligt Räddningsverkets bestämmelser om inrikes transport av farligt gods ADR-S. Det förutsätts att du som transportör är väl bekant med ADR-bestämmelserna.

(2011 :927​) i den  Företag får inte lämna farligt avfall till kommunens återvinningscentraler. och formulär för anmälan av transport av farligt gods hittar du hos Länsstyrelsen. 1 juli 2014 — Mellanlagring av farligt avfall innebär att det farliga avfallet lagras på annan eller sökas tillstånd för hos Länsstyrelsen beroende på mängd. för att transportera det farliga avfallet.
Vanja knausgaard

forskola experiment
totala refraktoriska perioden
seb asset management sa
elvan butik instagram
skomakare örebro storgatan
bandyn
bröstrekonstruktion efter mastektomi

Farligt avfall - Värmdö kommun

explosiva, oxiderande, brandfarliga, irriterande, hälsoskadliga, giftiga, cancerframkallande, frätande, smittfarliga, Nya krav på separat insamling av farligt avfall, textil och biologiskt avfall. Från år 2025 ska även textilier och farligt avfall från hushåll samlas in separat. Detsamma gäller för biologiskt nedbrytbart avfall, men från och med år 2024, såvida det inte återvinns genom kompostering i hemmet. Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut Länsstyrelsen ger Sweden Recycling AB, org.nr.